economy

ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за развивање, одржување и применување социјално прифатливи практики

  Министерството за економија согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година објави јавен повик за поддршка за развивање, одржување и применување социјално прифатливи практики. Повеќе информации на следниот ЛИНК.

Повеќе
economy

ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка за женско претприемништво

  Министерството за економија согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, објави јавен повик за финансиска поддршка за женско претприемништво. Предмет на јавниот повик е субвенционирање на претпријатија во сопственост на жени (над 50%) и управувани од жени, …..

Повеќе
economy

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија

  Министерството за економија соглсно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, објави јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија.  Предмет на јавниот повик е  субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија кои вработуваат над три лица …..

Повеќе
economy

ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар

  Министерството за економија врз основа на програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, објави јавен повик за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој …..

Повеќе
economy

ЈАВЕН ПОВИК за субвенции за туристички цели на селски домаќинства

  Министерството за економија согласно Програмата за развој на туризмот за 2020 година објавиу јавен повик за субвенции за туристички цели на селски домаќинства. Право на учество имаат сите физички лица кои вршат угостителска дејност и кои се категоризирани согласно правилникот …..

Повеќе
economy

ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на интерес од страна на угостителските објекти за сместување за прием на гости кои ќе добијат Потврда за одмор на работници со ниски приходи во вредност од 15.000,00 МКД

  Министерството за економија објави јавен повик за пријавување на интерес од страна на угостителските објекти за сместување за прием на гости кои ќе добијат Потврда за одмор на работници со ниски приходи во вредност од 15.000,00 денари. Повеќе информации …..

Повеќе
economy

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ, ПРОЕКТИ И БИЗНИС ФОРУМИ ОД ИНТЕРЕС НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2020-та година

  Министерството за економија согласно Програмата за развој на туризмот за 2020 година објави јавен повик за поддршка на манифестации, проекти и бизнис форуми од интерес на развојот на туризмот, за доделување на средства за покривање на трошоци за организација. …..

Повеќе
economy

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на трошоци за ангажирање на чираци

  Министерството за економија согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година објави јавен повик за субвенционирање на трошоци за ангажирање на чираци од страна на вршители на занаетчиска дејност преку субвенционирање на 75% од докажаните трошоци исплатени …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК За кофинансирање на проекти на занаетчиските комори за развој и промоција на занаетчиството

  Министерството за економија објави јавен повик за кофинансирање на проекти на занаетчиските комори за развој и промоција на занаетчиството. Предмет на повикот е кофинансирање на 75% од трошоците за реализација на проекти на занаетчиските комори кои се однесуваат на …..

Повеќе

Категории

Последни Новости