ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за учество на домашни, регионални и меѓународни саеми

мин економија

 

Врз основа на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, Министерството за економија објави јавен повик за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за учество на домашни, регионални  и меѓународни саеми преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци  за закуп на штанд и тоа:

-за учество на домашни саеми 60% од докажаните трошоци но не повеќе 60.000 денари
-за учество на регионални саеми во земјите од Западен Балкан 60% од докажаните трошоци но не повеќе 90.000 денари
-за учество на меѓународни саеми 60% од докажаните трошоци но не повеќе 120.000 денари

Рок за поднесување на барања  е до 16.09.2019.

Повеќе информации на следниот ЛИНК.

Категории

Последни Новости