ЈАВЕН ПОВИК за кофинансирање на трошоци за едукација на вработени во микро, мали и средни претпријатија

 

Врз основа на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, Министерството за економија објави јавен повик кофинансирање на дел од трошоците за едукација на  вработени лица во МСП. т.е. за учество на обуки организирани од верифицирани установи и институции акредитирани од страна на ЦОВ. Максимален износ за кофинансирање изнесува до  50% од докажаните трошоци  но не повеќе од 60.000 денари по барател.

Рок за поднесување на барања  е до 16.09.2019.

Повеќе информации на следниот ЛИНК.

Категории

Последни Новости