Објавен повик од ИПАРД II за Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси 9,6 милиони евра

banner-3афпзрр

 

Почитувани,

Бизнис Центарот при Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион Ви испраќа информација за објавен повик од ИПАРД програмата за Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси.Повикот е објавен од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Приоритетни сектори кои се поддржани од оваа мерка се

1.Инвестиции во алтернативно земјоделско производство

 • Одгледување на печурки и тартуфи;
 • Хортикултура (расадници и одгледување на цвеќе и цветни папки, украсни растенија, дрва);
 • Производство на семенски и саден материјал;
 • Одгледување на зајаци;
 • Одгледување на полжави;
 • Одгледување на птици за јајца и месо – патки, гуски, мисирки, тетреби, ноеви, емуа и бисерки;
 • Одгледување на дивеч;
 • Пчеларство;
 • Одгледување на билки, семиња, и други зачински и ароматични растенија;
 • Насади на дрвја (брзо растечки) за дрвена граѓа и био-маса;
 • Рибници за производство на слатководна риба.
 1. Инвестиции во производство на прехрамбени производи и пијалоци
 • Алкохолни производи од грозје или овошје и пиво;
 • Колачи, тестенини и пекарски производи;
 • Чај и билни екстракти;
 • Зачини и билки;
 • Слатководна риба, ракови и мекотели и
 • Други производи кои не се наведени во Листа на производи
 1. Инвестиции во производство на не-прехрамбени производи
 2. Инвестиции во занаетчиски дејности.

Инвестиции во обезбедување на услуги во земјоделството

 • Воспоставување и унапредување на ветеринарните служби;
 • Воспоставување и реновирање на работилници за одржување и поправка на земјоделска механиза-

ција, машини и опрема;

 • Воспоставување на услуги за изнајмување на земјоделска механизација и машини (машински прстени)
 1. Инвестиции во услуги за руралното население
 • Услуги за поправка и одржување;
 • Услуги за теренско (пејсажно) уредување;
 • Услуги за грижа на домашни миленичиња;
 • Услуги за престој и нега (домови за стари лица, за рехабилитација, итн);
 • Услуги за дневно згрижување на деца;
 • Обука и образовни центри за било која професија, хоби или целна самонадградба, спорт и

рекреација, услуги за поддршка на образование, информатички

 1. Инвестиции во рурален туризам
 • Туристичко сместување во внатрешен простор (соби, апартмани, ноќевање и појадок, само-угостителски колиби)
 • Туристичко сместување на отворено (кампови, бунгалови, камп-приколки)
 • Угостителска дејност (готвење и служење на храна)
 • Комбинирани услуги – сместување и угостителски услуги

 

Како корисници на мерка 7 се прифатливи и физичките и правните лица кои спаѓаат во рангот на микро и мали претпријатија. Висината на финансиската поддршка се движи од 1.500 до 1.000.000 евра, не вклучувајќи го данокот на додадена вредноста, а повратот на инвестициите е во висина до 65% од вкупните прифатливи трошоци. Проектираниот буџет за оваа мерка е 9.6 милиони евра, со можност за негова екстензија.

 

За повеќе информации на следниот линк: http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp

Категории

Последни Новости