аврм

Јавен оглас до невработените млади лица до 29 години

  Агенцијата за вработување на Република Македонија во соработка со УНДП,  на 19.09.2017 година објави јавен оглас за невработени млади лица до 29 години. Право на учество во новата програма за Старт-ап бизниси имаат сите евидентирани невработени млади лица на возраст до …..

Повеќе
trud-i-sociujala

Претставен ревидираниот Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година

  Министерката  за труд и социјална политика Мила Царовска, директорката на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Билјана Јовановска и постојаната претставничка на УНДП, Луиза Винтон на конференција за медиумите информираа за усвоените измени на ревидираниот Оперативен план за активни …..

Повеќе
мин економија

Јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија

  Предмет на јавниот повик е субвенционирање на МСП основани од државјани на РМ, кои вработуваат над 3 вработени преку субвенционирање на 70% од докажаните трошоци но не повеќе од 300.000 денари направени за следните намени: -набавка на опрема и …..

Повеќе
мин економија

Јавен повик за кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на претприемништво на РМ

  Предмет на јавниот повик е кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на претприемништво во РМ односно финансиска поддршка за проекти за: -промоција и обуки за алтернативни извори на финансирање на МСП (бизнис ангели, франшизинг, …..

Повеќе
мин економија

Јавен повик за кофинансирање на проекти за занаетчиски комори и здруженија на граѓани-еснафи за развој и промоција на занаетчиството во РМ

  Предмет на јавниот повик е кофинансирање на проекти на занаетчиски комори и еснафи кои се однесуваат на развој и промоција на занаетчиството во РМ, односно финансиска поддршка на проекти за: -организирање на обуки -организирање на форуми -консултантски услуги -промотивни …..

Повеќе
ова

Проект за локална и регионална конкурентност

  Единицата за спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) финансиран со грант од Европската унија, ги кани сите заинтересирани подносители да достават предлози за изразување на интерес за поддршка на клучни инвестиции во инфраструктурни и останати не-изфраструктурни …..

Повеќе
лого влада

ОГЛАС за финансиска поддршка на здруженија и фондации

  Владата на Република Македонија – Генерален секретаријат распишува Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2017 година, во вкупен износ од 50.000.000,00 денари, кои ќе се користат за …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК – субвенционирање за туристички цели на селски домаќинства

  Министерството за економија согласно Програмата за развој на туризмот за 2017 година објави јавен повик за субвенционирање за туристички цели на селски домаќинства. Право на учество на овој повик имаат сите физички лица кои вршат угостителска дејност и кои …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на претпријатија за воведување и сертифицирање на ХАЛАЛ систем

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за субвенционирање на претпријатија за воведување и сертифицирање  на ХАЛАЛ систем, преку кофинансирање на 70% од докажаните трошоци направени за оваа …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за субвенционирање на приватни претпријатија за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем. За реализација на оваа …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди. Предмет на јавниот повик е надоместување на дел …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на занаетчии

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за субвенционирање на занаетчии. Предмет на јавниот повик е субвенционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност преку кофинансирање до 70% …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на претпријатија во сопственост и управувани од жени

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за субвенционирање на претпријатија во сопственост и управувани од жени. Предмет на јавниот повик е  субвенционирање на претпријатија во сопственост (над …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за поддршка на патенти

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за поддршка на патенти во вкупен износ од 300.000 денари. Предмет на мерката е надоместување на трошоците на иноваторите во износ …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар

  Министерството за економија во рамките на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година објави јавен повик за поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар. …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ, БИЗНИС ФОРУМИ И ДРУГИ МАНИФЕСТАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ

  Мининстерството за економија на РМ согласно Програмата за развој на туризмот за 2017 година на 09.03.2017 година објави Јавен повик за субвенционирање на проекти,бизнис форуми и други манифестации од областа на туризмот, кои се одржуваат од страна на туристичкото …..

Повеќе
аврм

Програмата за самовработување – ЈАВЕН ОГЛАС до невработените лица

  Агенцијата за вработување на Република Македонија на 20.02.2017 година објави јавен оглас до невработени лица преку Програмата за самовработување.  Со програмата за самовработување се обезбедува поддршка за: -финансиска и советодавна поддршка за набавка на опрема и/или репроматеријали во висина од …..

Повеќе
CRPPR Logo

ЈАВЕН ПОВИК за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис

  Објавен е јавен повик за „Натпревар во бизнис план“, во рамки на проектот „Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување”, финансиран од Европската унија. Ќе бидат наградени вкупно 5 бизнис планови, …..

Повеќе
Logo Vektor RGB_Web_-01

Фондот за иновации и технолошки развој го објави четвртиот јавен повик за поддршка на предлог проекти

  Фондот за иновации и технолошки развој го објави четвртиот јавен повик за поднесување на предлог проекти за финансирање за инструментите: 1.Инструментот за кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва „старт-ап“ и „спин-оф“ 2.Инструментот за кофинансирани грантови и условени заеми за …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

ЈАВЕН ОГЛАС за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинства за 2017 година

  Министерството за економија со цел стимулирање на користењето на сончева енергија во РМ, на купувачите на сончеви термални колекторски системи (колектори, резервоар за топла вода и потребна инсталација) кои ќе ги купат и вградат во своите домови по денот …..

Повеќе
1 2 3