ajax loader
logo

Индустриски Зони

Service Image

IZ Demir Hisar

Area: 25.6 ha
Plots: 56
Location: 1km from Demir Hisar
Road, Electricity, Water

повеќе
Service Image

ИЗ Жабени

Локација : На југ од градот Битола
Зоната е лоцирана на 2км од границата со Р.Грција и 11км од градот Битола

повеќе
Service Image

ТИРЗ Прилеп

Површина: 67.5 хектари
Парцели: 13
Локација: Алинци - Прилеп
Пат, Струја, Вода, Телефонија

повеќе
Service Image

ИЗ Прилеп 1

Површина: 20 хектари
Парцели: 25
Локација: Прилеп
Пат, Струја, Вода

повеќе
Service Image

ИЗ Прилеп 2

Површина: 3.6 хектари
Парцели: 16
Локација: Сточен пазар - Прилеп
Пат, Струја, Вода

повеќе
Service Image

ИЗ Прилеп 3

Површина: 38.16 хектари
Парцели: 168
Локација: Прилеп Северозапад
Пат, Струја, Вода

повеќе
Service Image

ИЗ Преспатекс

Површина: 24 хектари
Парцели: 5
Локација: Индустриска, Ресен
Пат, Струја, Вода

повеќе
Service Image

ИЗ Демир Хисар

Површина: 25.6 хектари
Парцели: 56
Локација: 1км од Демир Хисар
Пат, Струја, Вода

повеќе
Service Image

ИЗ Петилеп

Површина: 17 хектари
Парцели: 10
Пат, Струја, Вода
Локација: Петилеп, Могила

повеќе
Service Image

ИЗ Дебреште

Површина: 5,8 хектари
Парцели: 15
Локација: 1км од Долнени
Пат, Струја, Вода

повеќе
Service Image

ИЗ Славеј

Површина: 2.5 хектари
Парцели: 10
Локација: Славеј, Кривогаштани
Пат, Струја, Вода

повеќе
Service Image

ИЗ Опаленик

Површина: 57 хектари
Парцели: 20
Локација: 8км од Крушево
Пат, Струја, Вода

повеќе
Service Image

ИЗ Разлевци

Површина: 10 хектари
Парцели: 10
Локација: 1км од Новаци
Пат, Струја, Вода

повеќе
Service Image

ИЗ Макази

Површина: 6 хектари
Парцели: Распродадена
Локација: Макази - К.О.Козјак
Пат, Струја, Вода

повеќе
Service Image

ЛИСТА НА ВЛАДИНИ И ДРУГИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА БИЗНИС СЕКТОРОТ

повеќе

Бесплатно регистрирајте ја вашата фирма и презентирајте се во Бизнис Инфраструктура!
Регистрација

Туризам

Пелагонискиот регион е европска дестинација, природата изобилува со потенцијал и каде културата е ресурс на знаење и иновација, кој придонесува за социјална интеграција и економски развој.

Дом на културата Ресен

Култура

Маркови кули

Историски локалитети

Преспанско езеро 1

Природни убавини

Манастир Трескавец

Цркви и Манастири

Вести

Организациска Структура

Fakt 1
Fakt 2

Партнери

Слика на партнерот/клиентот
Слика на партнерот/клиентот
Слика на партнерот/клиентот
Слика на партнерот/клиентот
Слика на партнерот/клиентот
Слика на партнерот/клиентот
Слика на партнерот/клиентот
Слика на партнерот/клиентот