За нас

Информации за бизнис центарот

Формирањето на Регионалните бизнис центри во осумте плански региони е засновано на одлука на Владата на Република Македонија на осмата (тематска) седница, одржана на… <повеќе>

 

Програма за поддршка на малите и средни претпријатија

„Регионалната програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 – 2020)“ е изработена во рамките на проектот на Министерството за локална самоуправа… <повеќе>

 

Партнери

Листа на поголеми фирми лоцирани во општините во Пелагонискиот плански регион… <повеќе>

 

Контакт

Контакт информации на ЦРППР и Бизнис секторот… <повеќе>

Категории

Последни Новости