ИЗ Петилеп

Индустриската зона Петилеп се наоѓа 3,5 км северно од село Могила, на регионалниот пат А3. Индустриската зона Петилеп опфаќа површина од 17,9 хектари. Процентот на изграденост на зоната е 0%. Зоната располага со електрична енергија, водовод, телефонија и патна инфраструктура. Сите 14 парцели се во сопственост на државата, а се наменети за лесна и незагадувачка индустрија. Истите се наменети за продажба, со почетна цена од 1 евро за метар квадратен.

ИЗ Петилеп

Вкупна површина: 179.000 м2 (17,9 ха)
Процент на изграденост: 0%
Оддалеченост од центарот на општината: 3,5 км
Сопственост: 100% државна сопственост
Намена на слободни локации за градба: Лесна и незагадувачка индустрија
Закуп/продажба: Продажба
Почетна цена на земјиште во сопственост: 1 евро/м2

  • Постапката за оттуѓување (продажба) на 7 Градежни парцели во Индустриската зона „Петилеп“ е во тек. Склучен е договор со фирмата: САЈБО ГРУП – Скопје
  • Се работи за градежни парцели : ГП 1.1, ГП 1.2, ГП 1.4, ГП 2.1, ГП 2.2, ГП 2.3 и ГП 2.4, сите со намена лесна Г2 – незагадувачка индустрија

Контакт: Гордана Стефановска-Лозановска – Општина Могила
Телефон: 047/296-466
Email: [email protected]
Веб страна: www.mogila.gov.mk

 

Оддалеченост

 

Оддалеченост од Километри
Автопат E – 75 86
Пристаниште Солун (Р. Грција) 190
Пристаниште Драч (Р. Албанија) 258
Аеродром Скопје 150
Аеродром Охрид 50
Аеродром Солун (Р. Грција) 220
Граница со Турција 600
Прилеп 31
Битола 13
Охрид 85
Крушево 42

 

 

Расположлива инфраструктура во зоната

 

Електрична енергија
Водовод
Патна инфраструктура
Телефонија

 

 

Карактеристики на слободните парцели за градба

 

 

Број на градежна парцела

 

Површина на земјиште (м2)

 

Површина за градба во основа (м2)

 

Максимална висина на градба (метри)

 

Почетна цена на земјиштето (ден/м2)

Надомест за уредување на градежното земјиште

(ЕУР/м2)

 

 

Намена

1.1 21.477 15.034 П+1 61,50 Се чека одлука на совет Г2
1.2 10.003 7.002 П+1 61,50 Се чека одлука на совет Г2
1.3 1.080 756 П+1 61,50 Се чека одлука на совет Г2
1.4 10.735 7.515 П+1 61,50 Се чека одлука на совет Г2
1.5 10.620 7.434 П+1 61,50 Се чека одлука на совет Г2
1.6 9.667 6.767 П+1 61,50 Се чека одлука на совет Г2
2.1 7.885 5.520 П+1 61,50 Се чека одлука на совет Г2
2.2 7.800 5.460 П+1 61,50 Се чека одлука на совет Г2
2.3 7.680 5.376 П+1 61,50 Се чека одлука на совет Г2
2.4 6.837 4.786 П+1 61,50 Се чека одлука на совет Г2
2.5 6.860 4.802 П+1 61,50 Се чека одлука на совет Г2
2.6 6.876 4.813 П+1 61,50 Се чека одлука на совет Г2
2.7 7.018 4.913 П+1 61,50 Се чека одлука на совет Г2
2.10 24.963 17.474 П+1 61,50 Се чека одлука на совет Г2

 

 

Објекти за продажба

 

Реден број Опис Локација на објектот Намена Вкупна површина на објектот
1 Старата општинска зграда на општина Добрушево с. Добрушево, о. Могила Административни простории 150,00 м2
2 Нов објект во центарот на с. Добрушево с. Добрушево, о. Могила Текстилна компанија, компанија за чевли, малопродажба или угостителски објект Над

300,00 м2

3 Објект на Месна Заедница Добрушево С. Добрушево, о. Могила Малопродажен или угостителски објект 80,00 м2

Старата општинска зграда на општина Добрушево е изградена во 1926 година и е реновирана во 1996 година. Првата намена за овој објект е училишна зграда, за потоа да биде наменет како општинска зграда, а од 2006 година овој објект е слободен. На располагање е 1 кат со вкупна површина од околу 150 м2 што е погоден за административни простории и е во одлична состојба.

Во центарот на с. Добрушево се наоѓа и Дом на Култура кој што е пренаменет во деловен објект и е изграден во 2003-2004 година. Објектот е во карабина состојба и е потребно поврзување со електрична енергија и водовод. Овој објект може да биде наменет за текстилна компанија, компанија за чевли, како магацински простор, малопродажба или за угостителска дејност со сместување. Од неговата изградба, објектот е слободен и не користен.

Како расположливи локации за инвестирање кои се во општина Могила се и двете простории во објектот на Месна Заедница Добрушево, кои имаат површина по 40 м2 или вкупно 80 м2. Локациите се слободни од 2011 година и се погодни за малопродажен објект или угостителски објект.

 

Категории

Последни Новости