ЈАВЕН ОГЛАС за финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за лица со ниски примања за 2022 година

  Министерството за економија во рамки на програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за 2022 година објави јавен повик за финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за лица со ниски примања за 2022 година. Лицата со ниски примања …..

Повеќе

Објавен повик од ИПАРД II за: Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси 9,6 милиони евра

  Почитувани, Бизнис Центарот при Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион Ви испраќа информација за објавен повик од ИПАРД програмата за Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси.Повикот е објавен од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во …..

Повеќе

Јавен повик за пријавување на интерес од страна на угостителски објекти – Министерство за економија

  Согласно програмата за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи, Министерството за економија објави јавен повик за пријаввуање на интерес од страна на угостителски објекти за сместување за прием на гости кои ќе добијат потврда за одмор …..

Повеќе

Јавен конкурс за инструмент за поддршка: Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин-оф – СТАРТАПУВАЈ 3!

  Фондот за иновации на ден 28.04.2021 година, објавува Јавен конкурс за за финансирање под инструмент за поддршка „Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин оф“. Преку овој Инструмент се очекува да се поттикне развој на културата на …..

Повеќе

ЈАВНИ ОГЛАСИ ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

  Министерството за економија на 31.03.2021 година ги објави следните јавни огласи: ЈАВЕН ОГЛАС за надоместување на дел од трошоците за купување и инсталирање на фотонапонски панели за производство на електрична енергија до 4 kW за сопствена потрошувачка за домаќинствата, …..

Повеќе

Јавен повик за финансирање на истражувачки проекти во основните и средните училишта „Предизвик за млади истражувачи #4 – ЗЕЛЕНИ ПРОЕКТИ”

  Фондот за иновации и технолошки развој на 17.03.2021  година објави Јавен повик за финансирање на истражувачки проекти во основните и средните училишта „Предизвик за млади истражувачи #4 – ЗЕЛЕНИ ПРОЕКТИ” Една од целите на современите образовни системи е да ги поттикне …..

Повеќе

Јавен повик Дигитализација на земјоделство

  Фондот за иновации и технолошки развој на ден 16.03.2021 година, го објави јавниот повик за Дигитализација на земјоделство во партнерство со Минстерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) и Програмата за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ). Во рамки на предизвикот „Дигитализација …..

Повеќе

Јавни повици за грантови од Министерство за економија

  Министерство за економија во рамки на Програмата за  конкурентност, иновации и претприемништво на 10-ти март 2021 година ги објави следните јавни повици: Јавен повик за финансиска поддршка за женско претприемништво – ЛИНК Јавен повик за субвенционирање на микро и …..

Повеќе

ФИТР јавен повик – инфо сесија и менторска поддршка за потенцијалните апликанти

  #ФИТР објави јавен повик за ко-финансирани грантови во 2021 година, 6 милиони евра за микро, мали и средни компании за технолошки развој за забрзан економски раст. За таа цел Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион преку Бизнис Центарот во …..

Повеќе
Centar za razvoj na pelagoniskiot planski region

Јавни повици за финансиска поддршка на здруженија

    ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка на aктивен туризам Министерството за економија врз основа на Програмата за развој на туризмот во 2021 година објави јавен повик за субвенционирање на трошоци за опрема и алати кои ќе помогнат во подобрување …..

Повеќе

Фонд за регионален предизвик

    Regional Challenge Fund (RCF) (Регионалниот фонд за предизвици) има за цел да ја зајакне важноста на пазарот на трудот во однос на стручното образование и обука преку финансирачки инвестиции во опрема и инфраструктура за субјектите кои обезбедуваат обука и …..

Повеќе

Јавни повици за поддршка на туристичкиот сектор од Министерство за економија

  Министерството за економија врз основа на Програмата за развој на туризмот во 20121 година објави јавни повици за поддршка на туристичкиот сектор. Јавен повик за субвенции за дигитализација на туристичко/угостителскиот сектор  – ЛИНК Јавен повик за финансиска поддршка на …..

Повеќе

Jавен повик за кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст

  Фондот за иновации и технолошки развој на ден 06.02.2021 година, објави Јавен конкурс за поднесување на предлог-проекти за финансирање под Инструментот за поддршка Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст. Целта на овој Инструмент е да се обезбеди …..

Повеќе

ПРOГРАМА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА 2021 ГОДИНА

ПРOГРАМА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА 2021 ГОДИНА I Со оваа програма се уредува намената на средствата за конкурентност, иновации и претприемништво во вкупен износ од 68.800.000,00 (описно шеесет и осум милиони и осумстотини илјади) денари и тоа : …..

Повеќе

Јавни повици за грантови

  Министерството за економија на 16-ти ноември 2020 година објави јавни повици за грантови за следните правни лица Јавен повик за кофинансирање на трошоци на занаетчии Јавен повик за издавање на грантови за игротеки Јавен повик за издавање на грантови …..

Повеќе

НАЈАВА за објава на Јавен повик за доделување финансиски средства преку Иновациски ваучери

  Фондот за иновации и технолошки развој најавува дека на 25.09.2020 година ќе објави Јавен повик за доделување финасиски средства преку иновациски ваучери.

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК ЗА О2 ПРЕДИЗВИК 2 “СПРАВУВАЊЕ СО КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ“

  Фондот за иновации и технолошки развој Ве повикува да учествувате на вториот „О2 ПРЕДИЗВИК 2“. Во реализацијата на предизвикот ќе се вклучат Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), Град Скопје, …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост COVID 19 периодот

  Министерството за економија објави јавен повик за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост COVID 19 периодот. Предмет на повикот е доделување на финансиска поддршка за деловните субјекти со цел да се стабилизира …..

Повеќе

Кофинансирани грантови за технолошки развој за надминување на последиците од КОВИД-19

  Фондот за иновации и технолошки развој на 29.05.2020 година објави Јавен повик за кофинасирани грантови за технолошки развој за надминување на последиците од КОВИД-19. Целта на овој Инструмент е да се обезбеди финансиска поддршка за технолошки развој на претпријатија и …..

Повеќе
1 2 3 7

Категории

Последни Новости