Пелагониски плански регион

Општи Карактеристики

Општи карактеристики на Пеалгонискиот Плански Регион… <повеќе>

 

Општини

Повеќе за пелагониските општини… <повеќе>

 

Советот на планскиот регион

Советот за развој на Пелагонискиот планскиот регион (СРППР) ги организира и коор… <повеќе>

 

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион (ЦРППР) е основан од единиците… <повеќе>

 

Проекти и активности

Повеќе информации за актуелните Проекти и Активности… <повеќе>

 

Пелагонија Регион Портал

ВЕБ страната на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион… <повеќе>

Категории

Последни Новости