Збирка на индустриски зони во ППР

 

Превземете PDF: Збирка на Индустриски зони во ППР

 

ИЗ Жабени повеќе
ТИРЗ Прилеп (Алинци) повеќе
ИЗ Прилеп 1 повеќе
ИЗ Прилеп 2 повеќе
ИЗ Прилеп 3 повеќе
ИЗ Преспатекс повеќе
ИЗ Макази повеќе
ИЗ Демир Хисар повеќе
ИЗ Петилеп повеќе
ИЗ Дебреште повеќе
ИЗ Славеј повеќе
ИЗ Разлевци повеќе
ИЗ Опаленик повеќе

Категории

Последни Новости