ИЗ Прилеп 1

Индустриската зона Прилеп 1 се наоѓа во југозападниот дел од градот, во индустриски дел, на ул. „Александар Македонски“ бб (регионален пат за Битола Р 1101 – стар пат). Во зоната е воведена целосната потребна инфраструктура – водовод, канализација и електрика.

ИЗ Прилеп 1

 

Вкупна површина: 200.000 м2  (20 ха)

Процент на продажба: Продадени се 21 парцела со вкупна површина од 17,2 ха

Оддалеченост од центарот на општината: 3 км

Сопственост: 100% државна сопственост

Контакт: Цвете Станојоска

Телефон: +389 77 540 919

Email: [email protected]  //  [email protected]

Веб страна: www.prilep.gov.mk

 

Оддалеченост

 

Оддалеченост од Километри
Автопат E – 75 60
Автопат Е-90 (Р. Грција) 84
Пристаниште Солун (Р. Грција) 220
Пристаниште Драч (Р. Албанија) 285
Аеродром Скопје 115
Аеродром Охрид 85
Аеродром Солун (Р. Грција) 200
Граница со Турција 633
Битола 44
Ресен 80
Охрид 126

 

Намена на локации за градба: Објекти за лесна и незагадувачка индустрија

Претпријатија во индустриската зона:

–           Тритекс Трејд – текстилна индустрија (во фаза на изградба)

–        Дониа ДОО– прехранбена индустрија (во фаза на изградба)

–        Провиста – печатење и дизајн(во фаза на изградба)

–        Годам ДООЕЛ (во фаза на изградба)

–        Уникат градба (во фаза на изградба)

–        Автопоинт ПРИЛЕП ДОО

–        МИП Марфил ДОО

–        Кули ДООЕЛ

–        Гинис ДОО

–        Мартекс ДОО

–        Димитрија Гиноски

–        Депелиор ДООЕЛ

–        Уни-Гран-Мер ДОО

–        Метал-Инженеринг ДООЕЛ

–        ПЕЛА-ТРАНС ДООЕЛ

–        Игор Томески

–        93 ДЕ-НИ Компани ДООЕЛ

–        ДРВОСЕК-88 ДОО

Карактеристики на парцели за градба: во моментот нема слободни парцели за градба

Детален преглед на Детален урбанистички план за урбан блок „МЕТАЛЕЦ“ ќе најдете на линкот: http://www.prilep.gov.mk/content/file/investitori/planovi/Prilep_1.pdf

Категории

Последни Новости