Претставување на програмата WEBSEFF и програмата на АППРМ за поддршка на бизнисите од Пелагонискиот регион

На 28-ми септември 2016 година Бизнис Центарот во рамките на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион организира информативна средба за претставување на финансиски инструменти и фондови за поддршка на бизнисите од Пелагонискиот регион. На оваа средба беше претставена WEBSEFF …..

Повеќе

Категории

Последни Новости