Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

Јавен повик за кофинансирање на проекти на занаетчиски комори и еснафи за развој и промоција на занаетчиството во Република Македонија

  Предмет на јавниот повик е кофинансирање на проекти на занаетчиски комори и еснафи кои се однесуваат на развој и промоција на занаетчиството во РМ, односно финансиска поддршка на проекти за: организирање на обуки организирање на форуми консултантски услуги промотивни …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

Јавен повик за кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на претприемништвото во Република Македонија

  Предмет на јавниот повик е кофинансирање на проекти на фондации и здруженија на граѓани кои се однесуваат на развој и поддршка на МСП како и проекти за промоција на претприемништвото во Република Македонија, односно финансиска поддршка на проекти за: …..

Повеќе

Програма на Светска банка за млади професионалци

  Програмата за млади професионалци претставува единствена можност за млади таленти кои имаат страст за меѓународен развој и потенцијал за лидерство, а сакаат да прераснат во врвни техничари и менаџери како дел од групацијата на Светска Банка. Програмата е наменета за …..

Повеќе
Ministerstvo za ekonomija na Republiika Makedonija

Јавен оглас за пријавување на МСП за енергетска ефикасност – Министерство за економија

  Министерствто за економија на РМ согласно доделениот договор за јавна набавка за “Кампања за штедење на енергија наменета за мали и средни претпријатија и претпријатија – големи потрошувачи на енергија” објавува оглас за пријавување на 10 МСП од повеќе …..

Повеќе

YES Стартап бизнис натпревар

  YES бизнис инкубатор објавува бизнис натпревар за избор на најиновативна бизнис идеја од ИКТ секторот со голем потенцијал за раст и развој. Сите заинтересирани лица треба да испратат пополнета апликација на [email protected] најдоцна до 25 јули 2016 година. Право на …..

Повеќе

Категории

Последни Новости