аврм

Јавен оглас до невработените млади лица до 29 години

  Агенцијата за вработување на Република Македонија во соработка со УНДП,  на 19.09.2017 година објави јавен оглас за невработени млади лица до 29 години. Право на учество во новата програма за Старт-ап бизниси имаат сите евидентирани невработени млади лица на возраст до …..

Повеќе

Претставен ревидираниот Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година

  Министерката  за труд и социјална политика Мила Царовска, директорката на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Билјана Јовановска и постојаната претставничка на УНДП, Луиза Винтон на конференција за медиумите информираа за усвоените измени на ревидираниот Оперативен план за активни …..

Повеќе

Јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија

  Предмет на јавниот повик е субвенционирање на МСП основани од државјани на РМ, кои вработуваат над 3 вработени преку субвенционирање на 70% од докажаните трошоци но не повеќе од 300.000 денари направени за следните намени: -набавка на опрема и …..

Повеќе

Јавен повик за кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на претприемништво на РМ

  Предмет на јавниот повик е кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на претприемништво во РМ односно финансиска поддршка за проекти за: -промоција и обуки за алтернативни извори на финансирање на МСП (бизнис ангели, франшизинг, …..

Повеќе

Јавен повик за кофинансирање на проекти за занаетчиски комори и здруженија на граѓани-еснафи за развој и промоција на занаетчиството во РМ

  Предмет на јавниот повик е кофинансирање на проекти на занаетчиски комори и еснафи кои се однесуваат на развој и промоција на занаетчиството во РМ, односно финансиска поддршка на проекти за: -организирање на обуки -организирање на форуми -консултантски услуги -промотивни …..

Повеќе

Категории

Последни Новости