ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на претпријатија за сертифицирање на ХАЛАЛ систем

  Согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година Министерството за економија објавува јавен повик за субвенционирање на претпријатија за сертифицирање на ХАЛАЛ систем , преку кофинансирање на 70% од докажаните трошоци направени за оваа намена,   но не повеќе од 200.000 …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за кофинансирање на дел од трошоците за одобрени проекти поддржани во рамки на ЕУ програмата COSME

  Согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година Министерството за економија објавува јавен повик за кофинансирање на дел од трошоците за одобрени проекти или проекти кои се во фаза на одобрување во рамки на ЕУ програмата COSME, за …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка за основање на 1 нов технолошки парк

  Согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година Министерството за економија објавува јавен повик за финансиска поддршка за основање на 1 технолошки парк, во рамките на универзитетите во Република Македонија и тоа 75% од потребните средства но не …..

Повеќе

Повик за грантови за развој на туризмот во Западен Балкан

  Регионалниот совет за соработка (РСС) објави програма за доделување на грантови во вкупна вредност од 1,62 милиони евра за развој на туризмот во земјите од Западниот Балкан. Со програмата се дава поддршка на мали проекти во локалните заедници во …..

Повеќе

Категории

Последни Новости