ЈАВЕН ПОВИК за субвенции за туристички цели на селски домаќинства

  Согласно Програмата за развој на туризмот во 2019 година, Министерството за економија објави јавен повик за субвенции за туристички цели на селски домаќинства. Право на учество имаат физички лица кои вршат угостителска дејност и се категоризирани согласно правилниците. Вкупна …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар

  Врз основа на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, Министерството за економија објави јавен повик за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачката индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и …..

Повеќе

Категории

Последни Новости