Јавен повик за субвенционирање на претпријатија во сопственост и управувани од жени

  Согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2016 година, Министерството за економија објавува јавен повик за субвенционирање на претпријатија во сопственост на жени (над 50%) и управувани од жени, државјани на Република Македонија, преку кофинансирање на 70% од докажаните …..

Повеќе

Јавен повик за субвенционирање на занаетчии

  Согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2016 година, Министерството за економија објавува јавен повик за субвенционирање на занаетчии, преку кофинансирање на 70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 150.000 денари, направени за следните намени: -набавка на …..

Повеќе

Јавен повик за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди

  Согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2016 година, Министерството за економија објавува јавен повик за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди. За оваа намена во програмата се предвидени средства во вкупен …..

Повеќе

Јавен повик за субвенционирање на приватни претпријатија за тренинг на HACCP тим за воведување, одржување и модификација на HACCP систем

  Согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2016 година, Министерството за економија објавува јавен повик за субвенционирање на приватни претпријатија за тренинг на НАССР тим за воведување, одржување и модификација на НАССР систем. За оваа намена во програмата …..

Повеќе

Јавен повик за субвенционирање на претпријатија за воведување и сертифицирање на ХАЛАЛ систем

  Согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2016 година, Министерството за економија објавува јавен повик за субвенционирање на препријатија за воведување и сертифицирање на ХАЛАЛ систем, преку кофинансирање на 70% од докажаните трошоци за оваа намена, не повеќе …..

Повеќе
аврм

Јавен оглас до работодавачи (микро и мали правни субјекти)

    Во рамките на програмата – Поддршка за брзорастечки фирми – Газели ќе се доделуваат неповратни средства (грант) за набавка на опрема на брзорастечките микро и мали правни субјекти, со цел отворање на нови работни места, поддршка на работодавачите …..

Повеќе

Јавен повик за поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар

  Предмет на Јавниот повик е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за развој на деловен субјект, за развој на производ и развој на пазар за кои се предвидени вкупно 900.000,00 денари за следните активности: 1.1.1 Изработка на …..

Повеќе

Јавен повик за поддршка на патенти

  Предмет на Јавниот повик е доделување финансиски средства за поддршка на патенти за кои се предвидени вкупно 300.000,00 денари за следните активности: 1. Истражување на пазарот за комерцијализација на патенти; 2. Трошоци за учество на домашни и меѓународни настани …..

Повеќе

Швајцарска компанија инвестира во стартапи во Словенија, Хрватска, Србија и Македонија

Водечката швајцарска софтверска компанија Нетцетера бара перспективни стартап компании од Словенија, Хрватска, Србија и Македонија. Планот е да се реализираат до пет инвестиции во 2016 и да се инвестира со слично темпо во наредните неколку години. Стартап компаниите можат да …..

Повеќе

Објавен јавен повик за избор на советници за претприемништво

Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија во месец јануари 2016 распиша продолжување на јавен повик за Избор на советници за претприемништво во Програмата на ваучерско советување. Јавниот повик е отворен од 21.01.2016 година до 22.11.2016 година. Во тој период Агенцијата …..

Повеќе

Категории

Последни Новости