ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ, ПРОЕКТИ И ФОРУМИ ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ

  Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година Министерството за економија објави јавен повик за субвенционирање на туристички манифестации, проекти и форуми од областа на туризмот, кои се одржуваат од страна на туристичкото стопанство , а се …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар

  Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година Министерството за економија објави јавен повик за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачката индустрија – за развој на деловен субјект, развој на производ и развој …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија за 2018 година

  Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година Министерството за економија објави јавен повик за поддршка и развој на кластерско здружување во РМ за 2018 година. Предмет на јавниот повик е доделување на финансиски средства од страна …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди

  Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година објави јавен повик за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ИСО стандарди. Предмет на јавниот повик е надоместување на 70% од докажаните трошоци на …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на занаетчии

  Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година објави јавен повик за субвенционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност, државјани на РМ, преку кофинансирање на 70% од докажаните трошоци но не повеќе од 150.000 денари, за …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на претпријатија во сопственост и управувани од жени

  Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година објави јавен повик за субвенционирање на претпријатија во сопственост на жени (над 50%) и управувани од жени, основани од државјани на РМ, преку субвенционирање на 70% од докажаните трошоци но не …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија

  Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година објави јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија, основани од државјани на РМ, кои вработуваат над 3 (лица) преку субвенционирање на 70% од докажаните трошоци но …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК Пријавување на интерес од страна на угостителските објекти за сместување за прием на гости

  Министерството за економија на РМ објави ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на интерес од страна на угостителските објекти за сместување за прием на гости кои ќе добиваат Потврда за одмор на работници со ниски приходи во вредност од 15.000,00 денари.Основна …..

Повеќе

Категории

Последни Новости