ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ ЗА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ВО 2018 ГОДИНА ЗА НАЈДОБРИ ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИ ПРАКТИКИ

  Координативното тело за општествена одговорност на претпријатија и Министерството за економија на Република Македонија ОБЈАВУВААТ ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ ЗА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ВО 2018 ГОДИНА ЗА НАЈДОБРИ ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИ ПРАКТИКИ во следните категории (посебно за големи и мали/средни претпријатија):  …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за кофинансирање на проекти за програмски активности на мрежите на бизнис ангели

  Согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година Министерството за економија објавува  ЈАВЕН ПОВИК за кофинансирање на проекти за програмски активности  на мрежите на бизнис ангели.  Предмет на јавниот повик е кофинансирање на програмски активности на мрежите на бизнис ангели …..

Повеќе

Јавен повик за кофинансирање на претпријатија за купување на опрема, инструменти, алат кои ќе се користат за обука, настава, за стекнување занимања

  Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година Министерството за економија објави јавен повик за кофинансирање на претпријатија за купување на опрема, инструменти, алат кои ќе се користат за обука, настава, за стекнување занимања, до 50% од …..

Повеќе

Јавен повик за кофинансирање на едукација на вработени

  Согласно програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година Министерството за економија објави јавен повик за кофинансирање на едукација на вработени кои ќе посетат обуки значајни за нивната професионална надоградба но и важна за  развојот на претпријатието. Максимален …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ – ФИТР

  Фондот за иновации и технолошки развој на 28.04.2018 година објави Јавен повик за поднесување на предлог проекти за финансиска поддршка преку следниве инструменти за поддршка: Кофинансирани грантови за мали и средни претпријатија со тенденција на брз пораст („Газели“) Кофинансирани грантови за микро …..

Повеќе

Категории

Последни Новости