ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за учество на домашни, регионални и меѓународни саеми

  Врз основа на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, Министерството за економија објави јавен повик за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за учество на домашни, регионални  и меѓународни саеми преку кофинансирање на 60% …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за кофинансирање на трошоци за едукација на вработени во микро, мали и средни претпријатија

  Врз основа на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, Министерството за економија објави јавен повик кофинансирање на дел од трошоците за едукација на  вработени лица во МСП. т.е. за учество на обуки организирани од верифицирани установи …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на претпријатија за сертифицирање на ХАЛАЛ систем

  Врз основа на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, Министерството за економија објави јавен повик за субвенционирање на претпријатија за сертифицирање на ХАЛАЛ систем преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци но не повеќе од 200.000 …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за кофинансирање на претпријатија за купување на опрема, инструменти и алат кои ќе се користат за обука, настава на лица за стекнување вештини и квалификации

  Врз основа на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, Министерството за економија објави јавен повик за кофинансирање на претпријатија за купување на опрема, инструменти,  и алат кои ќе се користат за обука, настава на лица за …..

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди

  Врз основа на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година, Министерството за економија објави јавен повик за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди, преку надоместување на дел од трошоците и …..

Повеќе

Категории

Последни Новости